Årets Ekeröföretagare 2019

Pris för mångårigt arbete kring miljöpåverkan och hållbarhet

På Näringslivsdagen den 13 November 2019 tilldelades Wiggeby Jordbruk priset som Årets Ekeröföretagare 2019.
Detta är vi naturligtvis är mycket stolta och glada för. Nedan motivering och information om priset från Näringslivsrådet i Ekerö Kommun.

Motiveringen till vinnaren lyder:

Priset som Årets Ekeröföretag går i år till Wiggeby Jordbruk AB för deras mångåriga arbete när det gäller jordbrukets miljöpåverkan och hållbarhet. Företaget har alltid legat i framkant som entreprenörer med målsättning att vara marknadsledande inom sin bransch samt att uppfylla kundens krav och förväntningar på miljöanpassning, utförda tjänster och levererade produkter. Wiggeby har under en lång tid visat stort engagemang när det gäller jordbrukets miljöpåverkan och hållbarhet.

Idag ägs gården, som omfattar cirka 720 hektar och ligger på Färingsö, av Håkan och Teri Lee Eriksson och deras mångåriga medarbetare Jonas Andersson och Jonas Östlund som delägare. Familjen Eriksson köpte gården av Robert Ljunglöv 1925, hos många känd som snusfabrikör Ljunglöv.

Wiggeby har under årens lopp byggt upp en återvinningsanläggning där hästgödsel och restprodukter från växthusanläggning omvandlats till matjord. Huvudinriktningen är omfattande växtodling. Odlade grödor är främst spannmål, ärter, kvalitetsfoder till hästar och oljeväxter. I verksamheten ingår dessutom entreprenadverksamhet samt en del skogsbruk. Med sitt namn och kontinuerliga kvalitet har Wiggeby jordbruk bidragit till att marknadsföra Ekerö kommun på ett positivt sätt.

Om priset:

Syftet med priset är att sätta fokus på det lokala näringslivet genom att uppmärksamma duktiga företagare och entreprenörer, särskilda prestationer eller insatser samt att skapa goodwill för kommun och näringsliv.

Krav för att kunna erhålla priset är att företaget måste vara verksam i kommunen och att det blivit nominerat. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Näringslivsrådet i Ekerö kommun.

Källa: Ekerö Kommun, Informationsägare: Pia Ragnarsdotter