Levererar jord i Stockholm

anläggningsjord och planteringsjord

Kompostering och jordframställning

2012 investerade Wiggeby jordbruk i en komposteringsanläggning för framställning av kompostmaterial av hästgödsel för bla. avsalu men även för egen framställning av anläggningsjord och planteringsjord.

Levererar matjord inom Stockholm

Wiggeby jordbruk har matjord för avsalu nästan året runt och levererar till dig som kund inom Stockholm. För prisuppgifter eller andra frågor, kontakta oss. Du kan också beställa matjord via vår webshop.

Anläggningsjord

Vi framställer anläggningsjord för alla slags grönytor, planteringar och trädgårdsland. Jorden används vid nyetablering och restaurering av grönytor och i villaträdgårdar.

Storsäck jord Stockholm Leverans

Plantering och anläggningsjord storsäck 1m3

Ni är välkomna att hämta storsäck själva med bil och släp och vi hjälper till att lasta. Vi kan även bidra med utkörning av storsäck eller lösvikt med lastbil inom Stockholm. Leverans offereras.

Prislista

Geoduk (markduk

Geoduk Bruksklasser ST2/N2 och ST1/N1

Markduk geoduk i lager Stockholm ST2 NT2

Vi lagerför Bruksklass ST2/N2 i följande bredder, 2, 4 och 5m. Bruksklass ST1/N1 lagerför vi i 5m men tar även andra klasser mot förfrågan.

Prislista

Bruksklass ST1/N1
(Separation, filtrering, EJ konstruktion väg)

Drefon ST1 2x150m=300m2
Drefon ST1 4x150m=600m2
Polyfelt TS 09 95g/m2 5x150m=750m2

Bruksklass ST2
(Fast undergrund, gynnsamma förhållanden).
Max stenstorlek 200mm.

Drefon ST2 2x110m=220m2
Drefon ST2 4x110m=440m2
Drefon ST2 5x110m=550m2

Bruksklass ST3
(Fast/mjuk undergrund, normal/gynnsamma förhållanden).
Max stenstorlek 500mm.

Drefon ST3 5x130m=650m2
Drefon ST3 6x130m=780m2

Bruksklass N4 TS65N
» se ATB väg 2005

TS 65N 265g/m2 5x125m=625m2

Bruksklass N5 TS75N
» se ATB väg 2005

TS 65N 370g/m2 5x90m=450m2
Matjord av kompost
Matjord av kompost
Matjord av kompost