Prislista Byringe

jord & GrusIntippning

Prislista Försäljning

Prislistan gäller från 2024-04-01 >
Alla priser inkluderar moms.

Minimibelopp för debitering: 525 kr

Jord

Anläggningsjord 303 kr / ton
Gräsmattejord 438 kr / ton
Planteringsjord 492 kr / ton
Växtjord Typ A - Blandas efter beställning 388 kr / ton
Växtjord Typ B - Blandas efter beställning 481 kr / ton
Trädgårdsmylla 600 kr / ton
Täckflis 688 kr / m³
Täckbark 763 kr / m³

Kolmakadam

32 - 90 Kolmakadam 15% 788 kr / ton
2 - 6 Kolmakadam 25% 1 154 kr / ton
4 - 8 Kolmakadam 25% Tillverkas på förfrågan
32 - 63 Kolmakadam 15% Tillverkas på förfrågan
All biokol är EBC certifierad  

Bergkross

0 - 8 Stenmjöl 251 kr / ton
0 - 16 Bergkross 249 kr / ton
0 - 32 Bergkross 243 kr / ton
8 - 16 Makadam 289 kr / ton

Gårdsgrus* / Singel / Naturgrus

8 - 11 Gårdsgrus / säck 1000kg
1 181 kr / st
8 - 11 Gårdsgrus 634 kr / ton
11 - 16 Ärtsingel 226 kr / ton
0 - 8 Naturgrus 272 kr / ton

Hämtpris jord / bergkross

Släpvagn 525 kr / lass
Storsäck 1m³ 985 kr / st

Allmänna leveransbestämmelser

• Dröjsmålsränta debiteras med 8% per påbörjad månad efter förfallodag.
Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.

• Mervärdesskatt ingår i samtliga priser i denna prislista.

Prislista PDF

Kontaktperson

Platschef Byringe
Fredrik Söderström
0739 - 39 22 80
Svarar ej under semester V.30 - 32
byringe@wjab.se

För projektoffert / större volymer:
 offert@wjab.se


Hämta själv

Prislista INtippning

Prislistan gäller från 2024-04-01 >
Alla priser inkluderar moms.

Minimibelopp för debitering: 525 kr

Stubbar (rengjorda)¹

2 axl 2 500 kr / lass
3 axl 3 500 kr / lass
4 axl
4 250 kr / lass
Container 250 kr / m³

¹ Stubbar med MYCKET lera och jord mottages.
Kostnad för rengöring av stubbar debiteras separat.

Ris, trädelar och stockar² (obegränsad diameter)

2 axl 525 kr / lass
3 axl 840 kr / lass
4 axl
1 020 kr / lass
Container (minimum 525kr) 45 kr / m³

² Får ej förekomma slipers/tryckimpregnerat/telefonstolpar
eller annat miljöfarligt avfall i materialet.

Släpkärra eller 2 axl lätt lastbil

1 - 2 axl - Oavsett material 525 kr / lass

Sorteringsbara massor,

Exempel på sorteringsbara massor: Avtäckningar, ren morän, ren åkerjord
Pris beroende på kvalitet efter överenskommelse.

Generella Mottagningskrav

Mottagning av schaktmassor avser jord, sten och fyllning som är fria från föroreningar samt uppfyller naturvårdsverkets riktvärden för KM (Känslig Markanvändning).

Vid upptäckt av orena eller felaktiga massor debiteras kunden kostnader för sortering och/eller bortforsling inklusive avgifter för deponering. Kontroll av mottagna massor förekommer.

kontakt

Kontaktperson:

Platschef Byringe
Fredrik Söderström
0739 - 39 22 80
Svarar ej under semester V.30 - 32
byringe@wjab.se

För projektoffert / större volymer:
 offert@wjab.se