Prislista Byringe inkl. moms
gäller fr. 2020-04-01 

Intippning

Stubbar (rengjorda)¹

2axl 2 500 kr
3axl 3 500 kr
4axl
4 250 kr
Container 250 kr/m³

Ris, trädelar och stockar² (obegränsad diameter)

2axl 800 kr
3axl 1 120 kr
4axl
1 360 kr
Container 80kr/m³

Sorteringsbara massor ex avtäckningar, ren morän.

Pris beroende på kvalitet efter överenskommelse

Försäljning

Jord

Anläggningsjord 281 kr/ton
Gräsmattejord 406 kr/ton
Planteringsjord 456 kr/ton
Trädgårdsmylla 556 kr/ton
Täckflis 412 kr/m³
Täckbark 625 kr/m³

Kolmakadam

32 - 90 Kolmakadam 15% 653 kr/ton
2 - 6 Kolmakadam 25% 956 kr/ton
4 - 8 Kolmakadam 25% Tillverkas på förfrågan
32 - 63 Kolmakadam 15% Tillverkas på förfrågan
All biokol är ECB-certifierad  

Grus

0 - 8 Stenmjöl 221 kr/ton
0 - 16 Bergkross 215 kr/ton
0 - 32 Bergkross 195 kr/ton
8 - 11 Gårdsgrus 620kr/ton
11 - 16 Ärtsingel 225kr/ton

Dekor/Kuller Sten

8 - 11 Gårdsgrus/säck 1000kg 1125kr/st
32 - 80 Dekorsten/säck 1000kg 1200kr/st
80 - 100 Kullersten/säck 1000kg 1500kr/st
100- 300 Kullersten/säck 1000kg 1500kr/st
Släpvagn 500 kr (Gäller Jord och Bergkross)
Storsäck 1m3 938kr (Hämtpris, gäller jord och Bergkross)

Generella mottagningskrav


Mottagning av schaktmassor avser jord, sten och fyllning som är fria från föroreningar samt uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för KM (Känslig Markanvändning).

Vid upptäckt av orena eller felaktiga massor debiteras kunden kostnader för sortering och/eller bortforsling.

Kontroll av mottagna massor förekommer.

¹ Stubbar med MYCKET lera och jord mottages. Kostnad för rengöring debiteras separat.

² Får ej förekomma slipers/tryckimpregnerat/telefonstolpar eller annat miljöfarligt avfall.

Allmänna leveransbestämmelser

• Lägsta faktureringsbelopp 250kr.
• Faktureras var 14 dag.
• Dröjsmålsränta debiteras med 2% per påbörjad månad efter förfallodag.
• Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.
• Vintertillägg 1/12 - 1/4. Grus och krossprodukter 5 kr/ton. Jordprodukter 20 kr/ton.