Prislista Wiggeby inkl. moms
gäller fr. 2022-04-01 

Intippning

Stubbar (rengjorda)¹

2axl 2 656 kr
3axl 3 672 kr
4axl
4 516 kr
Container 266 kr/m³

Ris, trädelar och stockar² (obegränsad diameter)

2axl 841 kr
3axl 1 177 kr
4axl
1 428 kr
Container 84 kr/m³

Kompost / Trädgårdsavfall

2axl 1 375 kr
3axl 1 925 kr
4axl
2 338 kr
Container 138 kr/m³

Släpkärra eller 2axl lätt lastbil

1 - 2 axl Oavsett material 500 kr

Hästgödsel

Oavsett ströslag 69 kr/m³
Foderkunder oavsett ströslag 44 kr/m³

Sorteringsbara massor ex avtäckningar, ren morän.

Pris beroende på kvalitet efter överenskommelse

Försäljning

Jord

Anläggningsjord 282 kr/ton
Planteringsjord 358 kr/ton
Trädgårdsmylla 556 kr/ton
Täckflis 412 kr/m³
Täckbark 688 kr/m³

Kolmakadam

32 - 90 Kolmakadam 15% 653 kr/ton
2 - 6 Kolmakadam 25% 956 kr/ton
4 - 8 Kolmakadam 25% Tillverkas på förfrågan
32 - 63 Kolmakadam 15% Tillverkas på förfrågan
All biokol är EBC certifierad  

Grus

0 - 8 Stenmjöl 228 kr/ton
0 - 16 Bergkross 221 kr/ton
0 - 32 Bergkross 201 kr/ton
8 - 16 Makadam 263 kr/ton
0 - 8 Rörgrav 385 kr/ton
8 - 11 Gårdsgrus 620 kr/ton

Dekor/Kuller Sten

8 - 11 Gårdsgrus/säck 1000kg
1125kr/st
32 - 80 Dekorsten/säck 1000kg 1200kr/st
80 - 100 Kullersten/säck 1000kg 1500kr/st
100- 300 Kullersten/säck 1000kg 1500kr/st
Släpvagn
500 kr (Gäller Jord och Bergkross)
Storsäck 1m³ 938 kr

Markduk Polyfelt

Bruksklass N2 (Max stenstorlek 200 mm) Mått Yta m² Pris/m²
ST2   Finns i lager 2x110 220 9 kr
ST2   Finns i lager 4x150 440 9 kr
ST2   Finns i lager 5x100 440 9 kr
Bruksklass N1 (EJ vägkonstruktion) Mått Yta m² Pris/m²
ST1   Finns i lager 5x150 750 6,75 kr
Bruksklass N3 TS50N Mått Yta m² Pris/m²
ST3  Finns i lager 5x130 650 12,10 kr
Bruksklass N4 TS65N Se ATB väg 2005 Pris mot förfrågan
Bruksklass N5 TS75N Se ATB väg 2005 Pris mot förfrågan

Markrör och andra geoprodukter

Vi marknadsför det mesta inom Geoprodukter Priser ges mot förfrågan

Generella mottagningskrav


Mottagning av schaktmassor avser jord, sten och fyllning som är fria från föroreningar samt uppfyller naturvårdsverkets riktvärden för KM (Känslig Markanvändning).
Vid upptäckt av orena eller felaktiga massor debiteras kunden kostnader för sortering och/eller bortforsling. Kontroll av mottagna massor förekommer. ¹ Stubbar med MYCKET lera och jord mottages. Kostnad för rengöring debiteras separat. ² Får ej förekomma slipers/tryckimpregnerat/telefonstolpar eller annat miljöfarligt avfall.

Allmänna leveransbestämmelser

•Lägsta faktureringsbelopp 250kr.
• Faktureras var 14:e dag.
• Dröjsmålsränta debiteras med 2% per påbörjad månad efter förfallodag.
• Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.
• Mervärdesskatt ingår i samtliga priser i denna prislista.
• Vintertillägg 1/12 - 1/4. Grus och krossprodukter 5kr/ton. Jordprodukter 20kr/ton