Prislista Wiggeby inkl. moms
gäller fr. 2020-04-01 

Intippning

Stubbar (rengjorda)¹

2axl 2 500 kr
3axl 3 500 kr
4axl
4 250 kr
Container 250 kr/m³

Ris, trädelar och stockar² (obegränsad diameter)

2axl 800 kr
3axl 1 120 kr
4axl
1 360 kr
Container 80 kr/m³

Kompost / Trädgårdsavfall

2axl 1 250 kr
3axl 1 750 kr
4axl
2 125 kr
Container 125 kr/m³

Släpkärra eller 2axl lätt lastbil

1 - 2 axl Oavsett material 400 kr

Hästgödsel

Oavsett ströslag 44 kr/m³
Foderkunder oavsett ströslag 25 kr/m³

Sorteringsbara massor ex avtäckningar, ren morän.

Pris beroende på kvalitet efter överenskommelse

Försäljning

Jord

Anläggningsjord 256 kr/ton
Planteringsjord 325 kr/ton
Trädgårdsmylla 556 kr/ton
Täckflis 375 kr/m³
Täckbark 625 kr/m³

Grus

0 - 8 Stenmjöl 221 kr/ton
0 - 16 Bergkross 215 kr/ton
0 - 32 Bergkross 195 kr/ton
8 - 16 Makadam 256 kr/ton
0 - 8 Rörgrav 356 kr/ton

Kolmakadam

32 - 90 Kolmakadam 15% 594 kr/ton
2 - 6 Kolmakadam 25% 869 kr/ton
4 - 8 Kolmakadam 25% Tillverkas på förfrågan
32 - 63 Kolmakadam 15% Tillverkas på förfrågan
All biokol är EBC certifierad  
Släpvagn
400 kr (Gäller anläggning/planteringsjord och grus)
Storsäck 1m³ 875 kr (Gäller hämtpris, leverans offereras)

Markduk Polyfelt

Bruksklass N2 (Max stenstorlek 200 mm) Mått Yta m² Pris
TS30N   Finns i lager 2x150 220 1 650 kr
TS30N   Finns i lager 4x150 440 3 300 kr
TS30N   Finns i lager 5x100 550 4 125 kr
Bruksklass N1 (EJ konstruktion i väg) Mått Yta m² Pris
TS09   Tas hem mot förfrågan 2x200 400 2 400 kr
TS09   Tas hem mot förfrågan
4x200 800 4 800 kr
TS09   Finns i lager 5x150 750 4 500 kr
Bruksklass N3 TS50N (Max stenstorlek 500 mm) Pris mot förfrågan
Bruksklass N4 TS65N
Pris mot förfrågan
Bruksklass N5 TS75N Pris mot förfrågan

Markrör och andra geoprodukter

Vi marknadsför det mesta inom Geoprodukter Priser ges mot förfrågan

Generella mottagningskrav


Mottagning av schaktmassor avser jord, sten och fyllning som är fria från föroreningar samt uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för KM (Känslig Markanvändning).

Vid upptäckt av orena eller felaktiga massor debiteras kunden kostnader för sortering och/eller bortforsling.

Kontroll av mottagna massor förekommer.

¹ Stubbar med MYCKET lera och jord mottages. Kostnad för rengöring debiteras separat.

² Får ej förekomma slipers/tryckimpregnerat/telefonstolpar eller annat miljöfarligt avfall.

Allmänna leveransbestämmelser

• Lägsta faktureringsbelopp 250kr.
• Faktureras var 14 dag.
• Dröjsmålsränta debiteras med 2% per påbörjad månad efter förfallodag.
• Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.
• Vintertillägg 1/12 - 1/4. Grus och krossprodukter 5 kr/ton. Jordprodukter 20 kr/ton.