Wiggeby gård

Täckdikning 2022 - för bättre skörd och miljö

För att få upp skördarna till högre nivåer så har vi på Wiggeby Gård under 2022 täckdikat 36 ha. Projektet har delfinansierats med medel från Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet.

Målsättning

  • Bättre dränering
  • Bättre vattenhållning till grödan
  • Bättre utnyttjande av näringsämnen till grödan
  • Minskat näringsläckage/god mark hälsa
  • Minskad markpackning

Täckdikning 2022