Återvinning

Ursprung / Renhetsintyg Wiggeby
Ursprung/Renhetsintyg

Vi tar emot:
Ris, stubbar, stockar, jordmassor och hästgödsel

Vi tar emot ris, stubbar, stockar (från små till stora diametrar), jordmassor och hästgödsel.

Stubbar och stockar Även i större storlekar

2010 börjar vi ta emot stubbar för egen förbränning samt för flisning till värmeverken.

Stockar som tippas in på Wiggeby har samma funktion som stubbarna, de allra flesta stockarna eldas i vår egen centralpanna. Överskottet krossas till flis och körs till värmeverk.
Vår fördel är att vi inte är begränsade i diameter på stockar, när dom allra grövsta ratas av krossen så kan vi elda dom i pannan vilken har en diameter på ca 2,5 m.

Riset som tippas in på Wiggeby går enbart som flis till värmeverken.

Skotning av stockar

Skotning av stockar

Återvinning

Upplag med stockar

Jord

Krossning av stockar

hästgödsel

Vi löser de flesta av era problem med hästgödsel. Vi hyr ut containrar för uppsamling av hästgödsel men vi kan givetvis även ordna med tömning av både befintliga containrar och gödselplattor, allt detta sköter vi med egen lastbil och maskin. Hästgödseln används som fosfortillskott på våra åkrar samt för jordförbättring. En stor del av gödseln går till att framställa kompostmaterial för bl.a. jordtillverkning.

Pris för att tippa in hästgödsel

35kr/m3 oavsett ströslag.

Containrar för uthyrning

• 15 m3: Längd 6 m, bredd: 2,4 m, höjd: 1,25 m
• 22 m3: Längd 6 m, bredd: 2,4 m, höjd: 1,55 m
• 30 m3: Längd 6 m, bredd: 2,4 m, höjd: 2,10 m

Kompost

Komposterbara material läggs på stuka för förmultning, stukan högas om med jämna mellanrum för att få syretillförsel och därmed en bra multningsprocess. När komposten har förmultnat så återanvänds jorden till matjordstillverkning.

Matjord

Komposterbart är t.ex:

• Gräs och löv
• Salladsavfall
• Vegetation
• Trädgårdsavfall
• Avtäckning

Ett slutet kretslopp

Dessa material tippas löpande in av företag runt om i stockholm och tanken är att man ska kunna ta med sig färdig jord som returlass, det vill säga ett slutet kretslopp.

Gräs och löv

Gräs och löv

Färdig mull

Färdig mull

Salladsavfall

Salladsavfall