Prislistor

Här hittar du prislistor för våra två anläggningar, Wiggeby och Byringe. Välj anläggning för att se aktuella priser.

Generella mottagningskrav


Mottagning av schaktmassor avser jord, sten och fyllning som är fria från föroreningar samt uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för KM (Känslig Markanvändning).

Vid upptäckt av orena eller felaktiga massor debiteras kunden kostnader för sortering och/eller bortforsling.

Kontroll av mottagna massor förekommer.

¹ Stubbar med MYCKET lera och jord mottages. Kostnad för rengöring debiteras separat.

² Får ej förekomma slipers/tryckimpregnerat/telefonstolpar eller annat miljöfarligt avfall.

Allmänna leveransbestämmelser

• Lägsta faktureringsbelopp 250kr.
• Faktureras var 14 dag.
• Dröjsmålsränta debiteras med 2% per påbörjad månad efter förfallodag.
• Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.
• Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser i denna prislista.
• Vintertillägg 1/12 - 1/4. Grus och krossprodukter 5 kr/ton. Jordprodukter 20 kr/ton.