Wiggeby kött

Nytt stall på Wiggeby år 2020.

Under 2020 investerar Wiggeby i en ny lösdrift för sina betesdjur, projektet har delfinansierats med medel från Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet.
Inom kort kommer vi kunna erbjuda ännu mer närproducerad kött till slutkonsument, håll utkik.

Köttproduktion på lösdrift

Målsättning

Vi bygger för att uppnå bästa förutsättningar för

  • god djurhälsa
  • säker arbetsmiljö
  • effektiv hantering
  • optimal vård av betesmarker
  • minskat foderspill
  • förstärkt kretslopp
  • maximal samt hållbar användning av hela arealen
Passar på att utnyttja ett lämpligt läge och yta för solceller!